Marketing
workflow

text here EN

01

(sv) Nulägesanalys

(sv) Nulägesanalys

(sv) Vi analyserar ert varumärkes position idag.

(sv) Nuvarande position
Image & profil
Position i nuvarande digitala kanaler
Behovsanalys

02

(sv) Målgruppsanalys

(sv) Målgruppsanalys

(sv) Vi identifierar era målgrupper och intressenter.

(sv) Primära målgrupper
Sekundära målgrupper
Överlappande målgrupper.
Oväntade målgrupper.

03

(sv) Marknadsanalys

(sv) Marknadsanalys

(sv) Vi omvärldsbevakar era nuvarande marknader och intressenter.

(sv) Konkurrentanalys
Marknader
Trender och evenemang
Sökordsanalys

04

(sv) Position och målsättningar

(sv) Position och målsättningar

(sv) Vi definierar er postion, marknad, målgrupper och era konkurrenter. Sen sätter vi upp KPI:er för olika målsättningar.

(sv) Önskad position på marknaden
KPI:er och uppsatta mål
SWOT-analys med handlingsplan.

05

(sv) Strategisk marknadsplan

(sv) Strategisk marknadsplan

(sv) Vi skapar en marknadsplan baserad på alla tidigare analyser som vi gjort. Marknadsplanen fungerar som en guide för hur ni ska jobba med ert varumärkes marknadsföring.

(sv) Webb & social media
Marknadsstrategier (digitala och analoga)
Sökmotoroptimering
Partners och samarbeten
Innehållskallender
Handbok för marknadsförare

06

(sv) Implementation och uppföljning

(sv) Implementation och uppföljning

(sv) Vi erbjuder att producera och implementera marknadsplanen i ert dagliga arbete utifrån det behov ni har.

Åkroken Science Park, Univeristetsallen 32, 851 71 #Stockholm

mail@mail.com

+9 (314) 329 51 71

Åkroken Science Park, Univeristetsallen 32, 851 71 #Sundsvall

mail@mail.com

+9 (314) 329 51 71