Design
workflow

We help your brand to find its unique nisch that sticks out.

01

(sv) Förståendefas

(sv) Informationsinsamling och kontextbyggande

(sv) Vi skapar oss en förståelse för er verklighet, dvs er marknad, konkurrenter och unika förutsättningar

02

(sv) Initial konceptualisering

(sv) En första definition

(sv) Vi gör en initial definition av hur vi ser på varumärkets framtida utveckling. Vi levererar förslag på positionering, differentiering och narrativ.

03

(sv) Konceptskapande (3 direktiv)

(sv) Konceptskapande (3 direktiv)

(sv) Inkluderar en kreativ brief med konceptförslag, samt workshop.

04

(sv) Skissfas (3 direktiv)

(sv) Skissfas (3 direktiv)

(sv) Vi skissar logotypförslag för tre olika direktiv. Slutgiltigt beslut om direktiv tas.

05

(sv) Logovariationer (3 direktiv)

(sv) Logovariationer (3 direktiv)

(sv) Vi skapar logotypen efter tre olika direktiv.

06

(sv) Vägval (1 direktiv)

(sv) Vägval (1 direktiv)

(sv) Vi bestämmer tillsammans vilken av de tre skisserna som ska slutföras.

07

(sv) Logo-godkännande

(sv) Logo-godkännande

(sv) Färdiställande av logotyp

08

(sv) Logo-regler & leverans

(sv) Logo-regler & leverans

(sv) Vi definierar regler och struktur för användning av logotypen och dess avarter.

09

(sv) Brandbook

(sv) Brandbook

(sv) Vi färdigställer er brandbook, vilket inkluderar koncept, färgval, logotyp och evetuella unika element, som illustrationer och ikoner.

Åkroken Science Park, Univeristetsallen 32, 851 71 #Stockholm

mail@mail.com

+9 (314) 329 51 71

Åkroken Science Park, Univeristetsallen 32, 851 71 #Sundsvall

mail@mail.com

+9 (314) 329 51 71