Site development
workflow

We build unique and stylish websites in Wordpress, adapted to your brand. Of course they are both mobile-friendly and optimized for the search engines.

01

(sv) Teknisk specifikation

(sv) Teknisk specifikation

(sv) Vi definierar funktioner, koncept och struktur.

02

(sv) Koncept

(sv) Koncept

(sv) Vi definierar behov, känsla och grafisk inriktning.

03

(sv) Wireframing & prototyp

(sv) Wireframing & prototyp

(sv) Vi skapar “wireframes” och en prototyp av er nya webb så att ni kan få en känsla för hemsidan innan vi bygger den.

04

(sv) Mallsidor

(sv) Mallsidor

(sv) Vi skapar de grundmallar som krävs för din unika och genomtänkta hemsida.

05

(sv) Grafiska element

(sv) Grafiska element

(sv) Vi designar eventuella infografer, ikoner och övriga detaljer

06

(sv) Frontend kodning

(sv) Frontend kodning

07

(sv) Backend kodning

(sv) Backend kodning

08

(sv) WOW-effekter

(sv) WOW-effekter

(sv) I detta stadie skapas magin, med andra ord, de mer avancerade animeringar och illustrationer som ger det verkligt genomtänkta intrycket.

09

(sv) QA

(sv) QA (Quality Assurance)

(sv) Vi testar produktens funktionalitet och gör en sista revidering inför leverans.

10

(sv) Leverans

(sv) Leverans

Åkroken Science Park, Univeristetsallen 32, 851 71 #Stockholm

mail@mail.com

+9 (314) 329 51 71

Åkroken Science Park, Univeristetsallen 32, 851 71 #Sundsvall

mail@mail.com

+9 (314) 329 51 71