Marknadsföring
arbetsprocess

Vi analyserar och omvärldsbevakar ert varumärke och era marknader. Vi tar sedan fram en genomtänkt strategi för hur ni ska positionera er på marknaden och bland era kunder. Vi hjälper er att uppnå era uppsatta mål.

01

Nulägesanalys

Nulägesanalys

Vi analyserar ert varumärkes position idag.

Nuvarande position
Image & profil
Position i nuvarande digitala kanaler
Behovsanalys

02

Målgruppsanalys

Målgruppsanalys

Vi identifierar era målgrupper och intressenter.

Primära målgrupper
Sekundära målgrupper
Överlappande målgrupper.
Oväntade målgrupper.

03

Marknadsanalys

Marknadsanalys

Vi omvärldsbevakar era nuvarande marknader och intressenter.

Konkurrentanalys
Marknader
Trender och evenemang
Sökordsanalys

04

Position och målsättningar

Position och målsättningar

Vi definierar er postion, marknad, målgrupper och era konkurrenter. Sen sätter vi upp KPI:er för olika målsättningar.

Önskad position på marknaden
KPI:er och uppsatta mål
SWOT-analys med handlingsplan.

05

Strategisk marknadsplan

Strategisk marknadsplan

Vi skapar en marknadsplan baserad på alla tidigare analyser som vi gjort. Marknadsplanen fungerar som en guide för hur ni ska jobba med ert varumärkes marknadsföring.

Webb & social media
Marknadsstrategier (digitala och analoga)
Sökmotoroptimering
Partners och samarbeten
Innehållskallender
Handbok för marknadsförare

06

Implementation och uppföljning

Implementation och uppföljning

Vi erbjuder att producera och implementera marknadsplanen i ert dagliga arbete utifrån det behov ni har.

Destination Ekerö, Ekerövägen 51 #Ekerö

stockholm@genomtankt.se

+46 (0) 703 42 90 10

Storgatan 73 B, 852 30 #Sundsvall

sundsvall@genomtankt.se

+46 (0) 703 42 90 10